Järvinen, H., & Pentti, L. (2017). Koreografian ja historiantutkimuksen uudelleen kuvittelua. Tiede & Edistys, 42(4), 318–334. https://doi.org/10.51809/te.105270