Haila, Y. (2016). Mika Karhu. Tiede & Edistys, 41(1), 98. https://doi.org/10.51809/te.105218