Oittinen, V., & Rauhala, P. (2016). Marx, Engels ja Pääoman III osa. Tiede & Edistys, 41(1), 84–89. https://doi.org/10.51809/te.105216