(1)
Korhonen, A.; Mäkinen, K. Eettiset käänteet ja kontrollit: Tutkimusetiikka ja tieteellinen julkaiseminen. T&E 2024, 49, 4–9.