(1)
Toimitus. Tieteellinen elämä. T&E 2024, 48, 54–55.