(1)
Toimitus. Tieteellinen elämä. T&E 2022, 47, 236-238.