(1)
Saloniemi, A.; Saari, T. Digitalisoituva käännöstyö ja toimijuuden rajat. T&E 2022, 47, 282–298.