(1)
Kyyrönen, O.; Kabata, M. Epävakaita Aikoja: Kapitalismin Kriisitendenssit Uusliberalismista Koronapandemiaan. T&E 2022, 47, 12-32.