(1)
Mäkelin, M. .; Hautamäki, L. Luonnon Spekulatiivinen Problematisointi : Isabelle Stengersin Tieteenfilosofia Monilajisuuden Tutkimuksessa. T&E 2022, 46, 249-265.