(1)
Telivuo, J. Bergson Ja Naurun yhteisöllinen jännite. T&E 2021, 46, 177-191.