(1)
Myllymaa, L. Biologian Ja Epistemologian Vastavuoroisuus Bergsonin Filosofiassa. T&E 2021, 46, 162-176.