(1)
Björninen, S. Faktat Ja Narratiivit: Kertomustutkimuksen näkökulma Postmoderniin Tiedon Kritiikkiin Ja Kertomuspuheeseen Tiedekeskustelussa. T&E 2021, 44.