(1)
Mannevuo, M. Konfliktien pyörteissä. T&E 2021, 46, 112-114.