(1)
Tiikkainen, O.; Virtanen, M. J. Taloustieteen Performatiivisuudesta Moniperformatiivisuuteen: Tapaustutkimuksena Vaikuttavuusinvestoiminen. T&E 2021, 46, 5-27.