(1)
Houtbeckers, E.; Kallio, G. Talous käytäntöteoreettisesti : Kotitalouksien Omaehtoinen Ruuanhankinta Taloutta Koskevan Tiedon lähteenä. T&E 2019, 44, 150-169.