(1)
Mäkelä, H.; Laine, M. Laskentatoimen ympäristösuhde. T&E 2019, 44, 120-134.