(1)
Nieminen, J.; Jokinen, A. Hulevesi Muuttaa Kaupunkia : Infrastruktuuri Suhteiden Rakentamisena. T&E 2018, 43, 129-144.