(1)
Järvinen, H.; Pentti, L. Koreografian Ja Historiantutkimuksen Uudelleen Kuvittelua. T&E 2017, 42, 318-334.