(1)
Halme-Tuomisaari, M. Kansalainenko - Millä Perusteella? : Katsaus Ranskan Ehdotettuun Perustuslakimuutokseen Ja Ihmisoikeuksiin. T&E 2016, 41, 65-71.