[1]
Heikkilä, M. 2022. Ranskan yhtenäisyyden dekonstruktio: Tiede, politiikka ja moniarvoinen todellisuus. Tiede & edistys. 47, 1-2 (kesä 2022), 84–90.