[1]
Melin, H. 2022. Tasa-arvon lyhyt historia. Tiede & edistys. 47, 1-2 (kesä 2022), 72–78.