[1]
Tuomala, M. 2022. Piketty hahmottelee 2000-luvun sosiaalidemokratiaa. Tiede & edistys. 47, 1-2 (kesä 2022), 59–66.