[1]
Björninen, S. 2021. Faktat ja narratiivit: kertomustutkimuksen näkökulma postmoderniin tiedon kritiikkiin ja kertomuspuheeseen tiedekeskustelussa. Tiede & edistys. 44, 4 (kesä 2021). DOI:https://doi.org/10.51809/te.109629.