[1]
Mannevuo, M. 2021. Konfliktien pyörteissä. Tiede & edistys. 46, 1-2 (kesä 2021), 112–114. DOI:https://doi.org/10.51809/te.109613.