[1]
Haila, Y. 2016. Mika Karhu. Tiede & edistys. 41, 1 (tammi 2016), 98. DOI:https://doi.org/10.51809/te.105218.